meeschrijven met dzjoef

Burgerkabinet: democratie of marketing?

0

Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz wil een burgerkabinet samenstellen dat burgers uit diverse lagen van de samenleving de kans biedt mee te denken over het Vlaamse cultuurbeleid. Bieke Purnelle vraagt zich af of dat een goed idee is.

De achterliggende gedachte van het burgerkabinet? “De Dorpsstraat verbinden met de Wetstraat”. Het burgerkabinet moet een antwoord bieden op diverse vragen over cultuurbeleid: “Waarom nemen burgers deel aan culturele activiteiten of waarom net niet?”. “Hoe kan de drempel voor cultuurparticipatie verlaagd worden?”.

Dat is een op het eerste zicht sympathiek idee, waarvoor Gatz de mosterd haalde bij de burgertop G1000 van David Van Reybrouck en heel wat andere gelijkaardige initiatieven die burgers inspraak moeten bieden in het beleid.

Een kniesoor die zich tegen dergelijke deugdelijke en über-democratische participatie-initiatieven uitlaat.

En toch.

Wie de cultuursector van wat dichterbij volgt, kan niet anders dan zich afvragen of het de minister misschien is ontgaan dat er in het hart en de marge van die sector heel wat beweegt. Dat er al een tijdje duchtig en ernstig wordt nagedacht, gedebatteerd, geprotesteerd en geïnterageerd. Dat de vragen die de minister opwerpt en aan het geplande burgerkabinet wil voorleggen al her en der op tafel liggen en zelfs worden beantwoord.

We moeten ons dan ook afvragen waarom de minister niet eerst en vooral in dialoog gaat met de talloze nu reeds bestaande initiatieven die zich al geruime tijd over die prangende vragen buigen.

Demos vzw bijvoorbeeld levert al jaren uitstekend werk als kenniscentrum inzake cultuurparticipatie voor kansengroepen. The State of the Arts is een open Brussels platform waarbinnen artiesten, organisaties en iedereen die zich betrokken voelt bij cultuur en cultuurbeleid, nadenken over de sector en alternatieven uitwerken als antwoord op complexe vragen. Dit platform organiseerde onlangs een open reflectiedag waarop de minister hartelijk welkom was, maar afwezig bleef. De burgerbeweging Hart boven Hard verenigt de cultuursector, de sociale sector en individuele, sociaal betrokken burgers. Binnen het sociaal-cultureel werk wordt er al jaren intensief nagedacht over het actiever betrekken van alle burgers, met lovenswaardige resultaten.

Al deze organisaties en initiatieven willen maar al te graag met de minister en met de samenleving in dialoog gaan en hun good practices met hem delen.

Daarenboven doet het vragen rijzen dat de minister middelen blijkt te kunnen vrijmaken voor een burgerkabinet in tijden van harde besparingen in de cultuursector, besparingen met verregaande gevolgen voor heel wat organisaties.

Een en ander doet dan ook het vermoeden rijzen dat het burgerkabinet vooral een uitgekiende pr-stunt is van een minister die ongemakkelijk ligt bij zijn eigen sector en diens sympathisanten.

Als de minister van Cultuur democratie en participatie werkelijk hoog in het vaandel draagt, dan zou hij zich misschien in de eerste plaats kunnen wenden tot alle reeds bestaande waardevolle en boeiende initiatieven die deze principes dagelijks in de praktijk brengen.
Bieke Purnelle
Dit artikel verscheen eerder ook op dewereldmorgen.be

Deel dit artikel

Over de auteur

Dzjoef.be is de opvolger van de kritische stadskrant TiensTiens. De vijfkoppige hoofdredactie onderhoudt het webmagazine en laat zich ondersteunen door vrijwilligers die nu en dan hun inzichten publiceren. Bijdragen? Neem contact op: stadskrantdzjoef@gmail.com.

XSLT Plugin by BMI Calculator