meeschrijven met dzjoef

De mythe van Pruitt-Igoe

0

Het werd vernietigd door een dramatische en sterk gemediatiseerde implosie: het sociaal appartementencomplex van Pruitt-Igoe in St. Louis in de VS. Het is een symbool geworden voor het falen van projectontwikkelaars, architecten, politici en andere beleidsmakers om leefbare sociale woningen op te zetten. De mythe van Pruitt-Igoe vertelt dat de voornamelijk zwarte inwoners het complex hadden laten verkommeren. Maar was dat zo?

Deze Engelstalige documentaire verduidelijkt de sociale, economische en politieke problemen die ertoe geleid hebben dat het publieke sociaal wooneenheden, en de stadsdelen waartoe ze behoren, in verval zijn geraakt. Het brengt de persoonlijke verhalen van verschillende inwoners van het project. In de na-oorlogse periode veranderde de Amerikaanse stad op vele vlakken en werd ze onherkenbaar voor de generatie die er voorheen had geleefd.

Sommigen konden geprivilegeerd wonen, maar anderen moesten vertrekken of werden verdreven naar andere delen… zoals Pruitt-Igoe. De documentaire toont dat het voor steden niet voldoende is quota te behalen wat het aantal sociale wooneenheden betreft, maar dat zij er duurzaam en sociaal leven mogelijk moeten maken. Anders komen deze sociale projecten in een neerwaartse spiraal terecht van verkrotting en leegstand.

Deel dit artikel

Over de auteur

Dzjoef.be is de opvolger van de kritische stadskrant TiensTiens. De vijfkoppige hoofdredactie onderhoudt het webmagazine en laat zich ondersteunen door vrijwilligers die nu en dan hun inzichten publiceren. Bijdragen? Neem contact op: stadskrantdzjoef@gmail.com.