meeschrijven met dzjoef

“Is politiek je passie?”

1

Deze vraag vormt de knalrode kop van een vacature die ik onlangs mocht ontvangen. De sp.a zoekt een redacteur die haar programma “het Vlaanderen van morgen” kan vertalen voor het brede Publiek. de vacature beweert dat het de ideale omgeving biedt om je Politiek engagement vorm te geven. kandidaten konden voor 19 juni hun cv en motivatie opsturen.

Is over politiek schrijven ook politiek? Het is een kwestie waar het onlangs heengegane TiensTiens al meermalen mee te maken kreeg. Publiceerde het een kritische bemerking bij een stadsproject of gaf het een stevige steek naar het bestuur, dan kreeg het wel eens het verwijt “groen” te zijn. Toen was Groen nog een ambitieuze oppositiepartij.

Radar vzw, dat TiensTiens uitgaf, wou “een netwerk vormen voor de sociale bewegingen en bruggen slaan naar de bewoners.” Het besluit TiensTiens niet meer uit te zullen geven, veranderde dat niet. “Gent heeft meer dan ooit nood aan een stadsdebat”, stond in het laatste hoofdartikel. “Nu het nieuwe stadsbestuur een ambitieus bestuursakkoord afgesloten heeft, mag dit niet stilvallen.”

“Wat is de relatie tussen Dzjoef en politiek?” “Wat met politieke meningen?” “Wat is die van Dzjoef?” Dzjoef is niet anders dan TiensTiens, is ons antwoord. Nauwelijks kon ze lopen of dit waren de eerste woordjes van de redactie: “Een levendig debat over de stad van de toekomst kan de democratische politiek in dit land alleen maar ten goede komen”.

Ze kan lopen. Ze is eloquent. Niettemin is de redactie onderontwikkeld. Qua redactiestructuur en –cultuur tasten we nog altijd in het duister. We zijn geen professionele journalisten, schrijvers of politici die uit tijdgebrek Wikipedia plagiëren. We zijn vrijwilligers die soms tijd te veel hebben (en toch de deadline niet halen).

Dzjoef draait op engagement en grijpt zo terug naar de oorsprong van poli-tiek. Als stadsbewoners dag in dag uit met elkaar moeten samenleven en hun leven in eigen handen nemen, dan is dat politiek. Engagement en debat zijn bijgevolg ook nooit politiek neutraal. Ze zijn behept van politiek. Dus ja, politiek is ook onze passie. Lees er dit nummer maar op na. En je krijgt hier de gelegenheid om je engagement concreet vorm te geven. Stuur ons je cv en motivatie maar op.

Thomas Keirse

Deel dit artikel

Over de auteur

Thomas is hoofd- en eindredacteur bij DZJOEF