meeschrijven met dzjoef

Hou de Gentse Feesten-debatten gratis

0

Zeven weken voor de start van de Gentse Feesten heeft de stad Gent de verdeling van de subsidies voor de komende editie bekendgemaakt. De Gentse Feesten-debatten, die jaarlijks een tachtigtal prominente sprekers uit Vlaanderen en Nederland voor een breed publiek laat debatteren, moet het dit jaar met een projectsubsidie van 1.474,41 euro doen. Een onbegrijpelijke beslissing voor een stad die zich erop laat voorstaan het progressieve stadslaboratorium van Vlaanderen te zijn.
Twee weken terug verkeerden de stad Gent en haar burgers na het binnenhalen van haar eerste vaderlandse voetbaltitel in een ongeziene overwinningsroes. Een grote mensenmassa vierde op Pinksterzondag gretig en grondig feest. Het leek alsof de Gentse Feesten dit jaar vervroegd werden ingezet. Waar sommigen nog steeds in een overwinningsroes verkeren, zijn enkele Gentse organisaties die sinds jaar en dag de Gentse Feesten ook een culturele en maatschappelijke functie geven ondertussen op slag nuchter.

De stad Gent heeft zonet – en dit is zeven weken voor de start van de Gentse Feesten – de verdeling van de subsidies voor de komende editie bekendgemaakt. Enkele cijfers doen bij heel wat Gentse en Vlaamse cultuur- en opiniemakers de wenkbrauwen fronsen: MiramirO ziet haar ondersteuning in 3 jaar tijd met iets minder dan 41.000 euro (of 21 %) slinken, een straattheaterfestival dat ieder jaar telkens 45.000 mensen laat genieten van ontroerende en verrassende voorstellingen.

Maar niet alleen grote cultuurorganisaties worden getroffen, ook kleinere initiatieven met een typisch Gentse inslag moeten op de schop. De cursiefjeswedstrijden Michel Casteels en Polleke Pluym dreigen te verdwijnen. Toegegeven, de spektakelwaarde van dergelijk initiatieven verdwijnt in het niets in vergelijking met de grote commerciële broertjes uit de Gentse Feestenprogrammatie, maar het zijn wel initiatieven die nauw aansluiten bij het oorspronkelijke volkse en spontane karakter van de Gentse Feesten tot bloei gebracht door wijlen Walter De Buck, volkszanger en rebel. Stilaan dreigt de eigenheid van de Gentse Feesten enkel nog te bestaan uit het decor en niet meer uit de programmatie.

Trefpunt vzw verliest dit jaar bijna 20% van haar middelen. En de Gentse Feesten-debatten – die jaarlijks een tachtigtal prominente sprekers uit Vlaanderen en Nederland voor een breed publiek laat debatteren – moet het dit jaar met een projectsubsidie van 1.474,41 euro doen. Een Gents pannenkoekenhuis krijgt nota bene een projectsubsidie van 1.650 euro om Café Chantant te programmeren. Niet dat we dit de tearoom niet gunnen en we hebben geen enkel bezwaar tegen Café Chantant maar het vertelt veel over de waardeverhoudingen die het Gentse stadsbestuur (onder auspiciën van “Gentse Feestenburgemeester” Christophe Peeters, tevens schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie)via een speciale commissie in de verdeling van deze middelen hanteert.

Stoorzender

Het is zonneklaar dat de toekomst van de debatten ernstig in gevaar komt. De besparingen die Trefpunt moet doorvoeren zal ook intern bij hen tot een discussie leiden over het al of niet verder bestaan van de debatten. Alles van waarde is weerloos prijkt er op de gevel van Trefpunt, maar iedereen weet dat de ernstige zaken in deze tijden als eersten in gevaar komen wanneer er bespaard moet worden. De voorbije jaren werd tijdens de debatten op excellente wijze door meer dan één spreker gewag gemaakt van de verschuiving die we door maken in de richting van een spektakelmaatschappij. Het organiseren van een tegensprekelijk debat fungeert in dit soort samenleving als een ambetant soort stoorzender die dissonante geluiden produceert.

De recent genomen beslissingen hangen als een strop om de nek van enkele spraakmakende Gentse culturele organisaties. Wie kwaliteitsvol werk wil verrichten in ons werkveld moet maanden op voorhand artiesten, sprekers en organisaties kunnen vastleggen. Duurzaam ondernemen, heet zoiets. Het jaarlijkse aanvraagsysteem en de heel late bekendmaking van de subsidieverdeling maakt een kwaliteitsvolle en ernstige manier van werken quasi-onmogelijk. Het brengt de organisaties op financieel en beheersmatig vlak in zwaar weer. Gent gaat graag door als ‘creatiestad’. De timing en de verdeling van de subsidies doen ons dit positieve imago ernstig in vraag stellen.

De beslissing om de subsidies aan de debatten te kortwieken zijn onbegrijpelijk voor een stad die zich graag laat voorstaan het progressieve stadslaboratorium van Vlaanderen te zijn. Zonder de Gentse feestendebatten verliezen de feesten één van hun progressieve ankerpunten. Het is één van de laatste plekken in Vlaanderen waar een debat buiten de lijntjes nog mogelijk is. Als de debatten verdwijnen, verschralen niet alleen de Gentse Feesten, maar ook het democratische debat in Vlaanderen. We weten wat de aanbevelingen zullen zijn van de beleidsmakers: crowdfunden, jongens en meisjes!

Verantwoordelijkheid

Nadat twee decennia lang bedrijven werden aangespoord de winnaars van de verliezers te scheiden via het spel van de vrije markt, wordt de hete aardappel nu doorgeschoven naar de individuele burger. Dat de burger verantwoordelijkheid heeft en ook moet nemen staat buiten kijf, maar het blijft een verschuiving van de verantwoordelijkheid van de stedelijke overheid naar individuen die de winnaars en verliezers zullen kiezen. De winnaars zullen tevreden zijn, de verliezers veel minder.

De verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de Gentse Feestendebatten hoort in de eerste plaats niet de verantwoordelijkheid te zijn van individuele burgers, wel van een overheid.

Het doet een overheid bewust kiezen om tegensprekelijk debat en discussie als een volwaardig en noodzakelijk onderdeel van ons publieke domein te beschouwen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de overheid zich terugtrekt terwijl de markt overneemt.

De keuze voor de verdediging van de Gentse Feestendebatten en alle culturele kwaliteit op de Gentse Feesten is een keuze tegen de commerciële verkleutering en voor de democratie.

Indien Gent haar progressieve beleid en cultuur verder wil etaleren zal zij volop de kaart van de democratie moeten trekken. De debatten zijn een speerpunt van een kritische democratie.

Hou de Gentse Feesten gratis is niet alleen een sterke slogan maar ook een sterk sociaal cultureel model dat sinds jaren door het stadsbestuur gepromoot wordt om de privatiseringstendensen tegen te gaan.

Maar niet alleen koken kost geld, ook de democratie.

Indien we willen dat de Gentse Feestendebatten gratis blijven zal er gekozen moeten worden.

‘Geen woorden maar daden’ wordt er in veel voetbalstadions gezongen!

De Gentse Feestendebatten moeten blijven. Meer dan ooit. Gratis.

 

Dit opiniestuk werd ondertekend door:

Eric Goeman, coördinator/moderator Gentse Feestendebatten
Hendrik Vos, professor Europese politiek UGent.
Gita Deneckere, hoogleraar geschiedenis UGent
Etienne Vermeersch, Prof. em. UGent, moraalfilosoof
Eric Corijn (prof. em. Sociale en culturele geografie VUB; directeur Cosmopolis)
Ronald Commers , Em. Prof. Dr. UGent
Manu Claeys, voorzitter stRaten-generaal
Dominique Willaert, Victoria De Luxe
Anne Provoost, auteur
Geertrui Daem, auteur
Bernard Desmet, nationaal coördinator Masereelfonds
Jan Bundervoet, prof.em. KULeuven
Jo De Leeuw, moraalfilosofe
Francine Mestrum, Global Social Justice
Dr. Pascal Debruyne (Postdoctoraal onderzoeker UGent/ MENARG, Voorzitter RVB UitDeMarge VZW, bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent VZW en ROCSA VZW).
Freek Neirynck, Auteur/Perfesser Gensch, Tekstfoerniseur Pierke Pierlala
Jeroen Olyslaegers, schrijver
Marijke Pinoy, actrice, actief in Hart boven Hard
Frederik Evers, ere-vrederechter
Dirk Tuypens, acteur
Filip De Bodt, gemeenteraadslid LEEF
Sarah Hutse, Vzw. ’t UIlekot Herzele
Guido Deckers, ACV-propagandist
Tom De Meester, auteur van ‘Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co’, energiewatcher PVDA.
Thomas Blommaert, uitgever EPO
Rik Pinxten, hoogleraar em. culturele antropologie en studie van religies UGent
Diane Vangeneugden, boekhandel De Groene Waterman
Meindert Fennema, emeritus hoogleraar Politieke Theorie aan de UvAmsterdam
Prof.dr. Jozef Pacolet, Hoofd Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen, HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KULeuve
Matthias Lievens, onderzoeker KULeuven
Stephen Bouquin, gewoon hoogleraar, universiteit Evry-Parisud
Famke Vekeman, Climaxi Vzw.
Ludo de Brabander, woordvoerder Vrede Vzw.
Peter Mertens, voorzitter PVDA
Walter Zinzen, journalist, auteur
Natan Hertogen, De Lege Portemonnees
Rita Mulier
Hugo Franssen, mede-initiatiefnemer Hart boven Hard
Ico Maly, Docent new media and politics Tilburg University & gastprofessor politiek en cultuur Ritcs Brussel
Karim Zahidi, filosoof Universiteit Antwerpen
Rudy De Meyer
Lieven De Cauter, professor cultuurfilosofie, RITCS & KULeuven
Michel Vanhoorne, coördinator LEF
Gie van den Berghe, gastprofessor ethiek, UGent
André Posman, baas van de ex-Rode Pomp klassieke concertzaal, Klara-ambassadeur
Francis Jorissen, journalist
Filip Paelman, voorzitter Grijze Geuzen Eeklo
Herman De Ley, emeritus UGent, lid van de Stuurgroep van BACBI
Didi de Paris, auteur
Marc Vandepitte, filosoof/politiek analist
Pieter Saey, ereprofessor Universiteit Gent
Femke De Cremer, Masereelfonds Gent
Kelly Franceus, Masereelfonds Oost-Vlaanderen
Chantal Van Laeken, Anjer vzw
Guido Cornelis, democraat en debatteur
Chokri Ben Chikha, artistiek directeur Action Zoo Humaine, post-doctoraal onderzoeker KASK
Chris Kesteloot, gewoon hoogleraar geografie KULeuven
Ferre Wyckmans, algemeen secretaris LBC-NVK
Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadsociologie, Universiteit Antwerpen
Guido Lauwaert, zwerver
Frank Roels, emeritus professor UGent
Bieke Purnelle, dewereldmorgen.be
Rik Van Cauwelaert, journalist, opiniemaker
Paul Goossens, journalist, politiek analist
David De Beukelaer, DZJOEF

Deel dit artikel

Over de auteur

Dzjoef.be is de opvolger van de kritische stadskrant TiensTiens. De vijfkoppige hoofdredactie onderhoudt het webmagazine en laat zich ondersteunen door vrijwilligers die nu en dan hun inzichten publiceren. Bijdragen? Neem contact op: stadskrantdzjoef@gmail.com.