meeschrijven met dzjoef

Huurwoningen: nog geen juridisch kader tegen discriminatie

0

Donderdagmorgen 26 maart kwam in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement opnieuw de praktijktest ter sprake. Met dit instrument zou volgens onderzoekers discriminatie op de huurwoningmarkt kunnen worden aangepakt. Maar terwijl de stad Gent er gebruik van wilt maken, gelooft verantwoordelijk minister Homans er nog altijd niet in.

In opdracht van Stad Gent voerden Koen Van der Bracht en Pieter-Paul Verhaeghe van de Universiteit Gent onderzoek naar discriminatie op de huurwoningmarkt in Gent. Aan de hand van praktijktests gingen ze na of kandidaat-huurders met een buitenlands klinkende naam, met een fysieke beperking of met een sociale uitkering ongelijk worden behandeld door verhuurders.

Uit de resultaten blijkt duidelijk een ongelijke behandeling: personen met een buitenlandse naam en met een fysieke beperking worden in één op drie gevallen gediscrimineerd. Voor personen met een sociale uitkering stijgt dit aantal tot bijna één op twee. Personen met een buitenlandse naam én een sociale uitkering worden in bijna drie op vier gevallen gediscrimineerd. Eerdere onderzoeken wijzen uit dat het niet gaat om een exclusief Gents fenomeen.

Papieren tijgers

Het onderwerp kwam vorige week aan bod in de commissie Wonen. Minister Homans (N-VA) verwees naar bestaande wetgeving, naar de mogelijkheid om klacht neer te leggen, naar een lopende evaluatie van de huurwetgeving met oog op decretale initiatieven in 2016 en naar een mogelijke rol in de aanpak van discriminatie voor de Vlaamse Wooninspectie. De minister gaf ook duidelijk aan geen voorstander te zijn van praktijktesten.

Laat dat nu net zijn waar de betreffende onderzoekers van de Ugent en o.a. het Minderhedenforum wel voor pleiten. “Zonder controle vanuit de overheid en strikte handhaving zijn discriminatiewetten slechts papieren tijgers”, aldus de onderzoekers.

Tijdens het debat over discriminatie op de arbeidsmarkt in het Vlaams Parlement spraken coalitiepartners Open VLD en CD&V zich uit voor praktijktests. Minister van Werk Muyters (N-VA) toonde zich bereid om onderzoek te doen naar praktijktests als middel om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Mandaat

Intussen keurde het Gentse stadsbestuur een anti-discriminatieplan goed dat inbreuken op de discriminatiewet wil aanpakken aan de hand van praktijktests. Daarnaast wil Gent als eerste Vlaamse stad streefcijfers hanteren voor het stadspersoneel en vraagt het stadsbestuur aan de lokale cultuursector om concrete doelstellingen inzake diversiteit na te streven.

Liefst wil de stad zelf kunnen sanctioneren, maar hiervoor ontbreekt het aan een wettelijk kader. “Geef lokale besturen het mandaat om te controleren en te sanctioneren”, verzuchtte schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz. In de acht jaar sinds de anti-discriminatiewet van kracht is, werd er welgeteld één pv opgesteld. Dit toont volgens Tapmaz aan dat de wet weinig of geen zoden aan de dijk brengt.

Het Gentse plan werd goedgekeurd ondanks heftige tegenstand van oppositiepartij N-VA, aangevoerd door Siegfried Bracke, die wijst op de “disproportie van de maatregelen” en op het gebrek aan juridisch kader. Ondernemersorganisatie VOKA had zich eerder al gekant tegen de praktijktesten.

Heksenjacht

De Gentse plannen waren aanleiding voor Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) om de kwestie van de praktijktests opnieuw op te werpen in de commissie Wonen die vandaag werd gehouden in het Vlaams Parlement. Hij vroeg minister Homans naar haar mening over het plan van het Gentse bestuur. Ook wilde hij graag weten waarom de minister zich zo afkerig bleef opstellen tegenover de praktijktests.

Homans wuifde het Gentse anti-discriminatieplan weg als vaag en onbeduidend. Opmerkelijk, volgens Joris Vandenbroucke, gezien het heftige verzet van haar partijgenoten in de Gentse Gemeenteraad. Verder herhaalde de minister dat ze geen heil zag in praktijktests als middel om discriminatie op de woonmarkt op te sporen en aan te pakken. Praktijktests zouden al snel uitdraaien op een heksenjacht en verhuurders stigmatiseren, aldus de minister.

Het ziet er niet naar uit dat Gent en andere gemeenten die het voorbeeld van Gent willen volgen, snel het wettelijk kader krijgen waar de strijd tegen discriminatie om vraagt.
Bieke Purnelle
Dit artikel verscheen eerder op dewereldmorgen.be

Deel dit artikel

Over de auteur

Dzjoef.be is de opvolger van de kritische stadskrant TiensTiens. De vijfkoppige hoofdredactie onderhoudt het webmagazine en laat zich ondersteunen door vrijwilligers die nu en dan hun inzichten publiceren. Bijdragen? Neem contact op: stadskrantdzjoef@gmail.com.