meeschrijven met dzjoef

In Gent is iedereen wakkere burger …

0

… maar is CD&V wakkerder dan anderen.

“Luisteren we nog naar burgers of niet?” Met deze retorische vraag voelde Gents CD&V-gemeenteraadslid Veli Yüksel onlangs in Knack het stadsbestuur aan de tand. Al in januari gooide dit kopstuk vanuit de oppositie een bom naar het nieuwe mobiliteitsplan van de stad: schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) had geen (verplicht!) traject voor burgerparticipatie opgesteld. Maar volgens Yüksel zit het probleem dieper: politici beslissen maar wat, actiegroepen procederen maar wat, en de burger is de dupe van de impasse.

In Knack verwijt Yüksel het bestuur dat het straten herinricht alsof het flashmobs betrof. Dat wil zeggen: de burger niet informeren maar voor voldongen feiten plaatsen met mediagenieke voorstellen. Midden in de dag, als de wakkere burger van huis op het werk is, plant het kabinet van Watteeuw bijvoorbeeld her en der een heleboel paaltjes neer. De kritische burger die daarop terug naar huis keert, ziet zijn weg plots belemmerd. Dat allemaal “zonder overleg of informatie”, meent Yüksel. Het gevolg: ellenlange files en dat dankzij een mobiliteitsplan nota bene.

“Watteeuw opteert voor de carte blanche”, is het commentaar van Yüksel, “en eens de beslissing genomen, is het aan de belangengroepen om eventueel obstructies te plegen en beroepsprocedures op te starten.” Zo creëer je een politieke debatcultuur dat werkt als een tweesnijdend zwaard: Aan de ene kant staan de politici die beslissen over de hoofden van burgers heen, aan de andere kant leggen actiegroepen projecten stil met al dat geprocedeer. Wie luistert nog naar het gezond boerenverstand van de gewone burger?

Het bestuur moet zijn huiswerk maar opnieuw doen, schrijft de CD&V’er, zodat de burger alsnog uitgebreid zijn zegje kan doen over dit wanbeleid. Alleen is het Yüksel niet te spreken over de nieuwe aanpak van het bestuur: “vergelijk het met een gele affiche aan de gevel plakken. Naar de letter volstaat dat, maar een echte interactie met de burgers zoals de Vlaamse regelgeving in de geest beoogt, komt er niet.” Een fluitje van een cent, aldus Yüksel: “burgers informeren over wat we willen doen, naar hen luisteren, en ook tijdens de legislatuur met hen blijven praten”.

bron: Meyrem Almacy

Schepen Filip Watteeuw (Groen) (bron: Meyrem Almacy)

STOP!!

Niet iedereen is overtuigd van Yüksel. Socioloog Stijn Oosterlynck plaatste eind januari nog vraagtekens bij het doel van diens kritiek. Ten eerste vond hij weinig inhoudelijke kritiek bij de oppositie terug. “Veli Yüksel formuleerde eind oktober in een kort blogstuk wel een aantal zinvolle bedenkingen”, schreef Oosterlynck in De Morgen, “maar voor een ‘alomvattend oordeel’ was het toen nog te vroeg.” (Wat later werd het standpunt van Yüksel uit de gemeenteraad gepubliceerd, waaruit Oosterlynck “terechte kritiek” kon opmaken.)

Ten tweede was er de vreemde opstelling tijdens het debat. “Aan de ene kant een schepen die inspraak organiseert en inhoudelijk debat wil, maar daarbij de bestaande regelgeving rond participatie niet in acht neemt, aan de andere kant oppositiepartijen die debat eisen, maar nog niet met hun inhoudelijke standpunten naar buiten willen komen en de gemeenteraad verlaten vooraleer het debat kan plaatsvinden. Deze patstelling toont aan wat de beperkingen zijn van een puur vormelijke invulling van participatie.”

Ook daarop heeft het oppositielid nu een antwoord klaar. Hij noemt het “stilaan een revolutionair idee”: wacht met beslissingen nemen en veranderingen aankondigen tot de resultaten bekend en besproken zijn van onder meer het openbaar onderzoek naar de invoering van de zone dertig in de Gentse binnenstad. Yüksel wenst dat Watteeuw daarbovenop “bijkomende debatavonden over het Mobiliteitsplan organiseert”. Dan pas kunnen standpunten pas echt vorm krijgen.

Schepen Watteeuw daarentegen vermoedt dat Yükels voorstel om “te blijven praten”, en dat na de goedkeuring van het mobiliteitsplan door de gemeenteraad, een poging is van de oppositie om de uitvoering van zijn visie op de lange baan te schuiven. Conservatief en belachelijk vindt hij het. “Veli Yüksel zegt: STOP!!”, zo roept Watteeuw het uit op Twitter. “Geen nieuwe voetpaden, geen fietsinfra, geen zone 30, geen verkeersveiligheid…wachten!”

Veli Yüksel (foto: CD&V)

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (CD&V) (bron: CD&V)

Ga de boer op

De schepen is het niet eens dat hij te weinig inspanning zou gedaan hebben om te luisteren. “Akkoord, bij ons kon er meer inspraak geweest zijn”, liet Watteeuw optekenen in De Gentenaar, “maar het kon ook veel minder geweest zijn. Één forum op één dag? Wij hebben veel meer gedaan. Er waren twee debatavonden en we hebben met een heel pak organisaties gesproken. Ik moet al tussen de zes en zevenhonderd mensen gezien en gesproken hebben. Dat is toch niet slecht?”

De herkansing van het mobiliteitsplan via het participatietraject heeft de oppositie in staat gesteld om haar eigen standpunten meer dan eens naar buiten te brengen. Zo heeft De Gentenaar recentelijk samenvattingen van discussies op de gemeenteraad gepubliceerd. Ook Yüksel kwam uitgebreid aan het woord. Wat waren de CD&V-standpunten tegen het mobiliteitsplan dan? Ze leken veeleer een flauw afkooksel van de visies die andere politici, burgers en actiegroepen in het verleden al hadden geformuleerd. De focus ligt bij Yüksel niet zozeer op het inhoudelijke, maar het procedurele.

Daar wringt het schoentje: de oppositie van CD&V tegen het plan mist inhoudelijke slagkracht. Het is maar de vraag of  Yüksel over enkele weken, als onder meer het openbaar onderzoek is afgerond, wel met mobiliserende kritiek voor de dag kan komen. Yüksel wou zich opstellen als de burger onder de burgers, maar zijn inhoudelijke kritiek snijdt lang niet altijd hout. Hoewel de procedurele fout van Watteeuw niet min was, stelt zich de vraag: wat heeft CD&V te winnen bij de oproep het mobiliteitsplan zou lang mogelijk te bespreken vooraleer ook maar één beslissing wordt genomen?

Watteeuw hoeft de bal maar terug te kaatsen: waarin verschilt Yüksel nog van zijn karikatuur van de actiegroepen “die elke kans aangrijpen om procedures op te starten en projecten stil te leggen”? Zal dit steekspel het politieke debat over de Gentse mobiliteit ten goede komen?

Deel dit artikel

Over de auteur

Thomas is hoofd- en eindredacteur bij DZJOEF

XSLT Plugin by BMI Calculator