meeschrijven met dzjoef

Kritisch, kritischer, crisis

0

Plots was het gedaan met DZJOEF. Op papier althans, en dan letterlijk, want we moesten online. Onze oude website, die onze trimesteriële publicatie op papier had aangevuld, was – toegegeven – tot nog toe niet meer dan een digitale vergaarbak. Wie Dzjoef voor de zomer van 2014 tegenkwam, struinde waarschijnlijk door de Vooruit en niet op het web. Dankzij dit kraaknieuwe webmagazine wordt alles anders: DZJOEF gaat volledig digitaal.

Stof voor discussie

DZJOEF noemt zich hovaardig de opvolger van de kritische stadskrant TiensTiens. Deze kwam in 2006 ter wereld met als doel de stad Gent voor het voetlicht te gooien. Net zoals het vroeger gebruikelijk was om rijken samen met een geraamte af te beelden – om erop te wijzen dat ondanks alle rijkdom iedereen gelijk blijft voor de dood – zo hield TiensTiens het beleid een spiegel voor.

Gent was toen volop verwikkeld in de stadsvernieuwing. Een ontwikkeling die vandaag nog steeds gaande is. Getuige de projecten aan het Sint-Pieters-station, de Tondelier, de rabottorens, of DOK. De eens zo grauwe, betonnen stad scoort steeds beter op internationale ‘rankings’ wat toerisme betreft. Mensen van buitenaf komen hier graag. En dat was enkele jaren geleden toch wel anders.

De ooit zo bloeiende, langs de spoorwegen en kanalen meanderende, industriezones van Gent, zijn in de loop van meerdere decennia verloederd. Bedrijfsleiders trokken er weg, de infrastructuur was ouwbollig en te duur. Ook de spoorwegen en kanalen zelf liggen er nu vaak verlaten bij.

Het stadsbestuur voelt zich nu geroepen oude sites onder handen te nemen om nieuwe investeringen aan te trekken. Gent doet dat vrij succesvol, al kan niet iedereen de nieuwbouw betalen en is de houdbaarheid beperkt tot het moment waarop zich een nieuwe neerwaartse fase aftekent en investeerders en projectontwikkelaars in de steek laten. Stadsvernieuwing of ‘creatieve vernietiging’, noem het zoals je wil, maar “stof zijt gij en tot stof en as zult gij wederkeren”.

Kritiek

Ondertussen moeten mensen wel leven. Wat doen al deze projecten en beleidsmaatregelen met een mens? Wat met het betaalbaar wonen? Wat met de migratie? Wat met ons milieu? Deze vragen heeft TiensTiens meermaals gesteld. Ze heeft getracht er een antwoord op te formuleren. Dat antwoord moest bovenal kritisch en grondig zijn.

Kritiek is vaak negatief beladen. Ze wordt al snel het verbasterd zusje crisis. Kritiek is echter in essentie een neutrale term. Het duidt op het moment waarop een situatie alle kanten uitkan: een kritiek moment, een kritieke toestand. Het is het moment waarop we moeten oordelen: gaan we vooruit of achteruit? Maken we snelle en populaire beslissingen of kijken we verder dan één legislatuur? In die zin heeft TiensTiens getracht kritiek te geven: waar gaat onze stad vooruit? Waar – en waarom – gaat ze erop achteruit?

In het najaar van 2012 besloot TiensTiens ermee te kappen. De creatieve geesten achter dit kritische magazine hebben dat gedaan “omdat vrijwilligersinitiatieven noodzakelijkerwijs afhankelijk zijn van de inzet van vele vrijwilligers en die vrijwilligers af en toe om allerlei redenen de rol moeten lossen”. De koning is dood.

Leve de koning! Een aantal vrijwilligers ging voor een doorstart onder de naam DZJOEF. “Door het wegvallen van TiensTiens is er ruimte voor een nieuwe Gentse stadskrant”, concludeerde de TiensTiens-redactie. “DZJOEF wil die vrijgekomen ruimte invullen met een nieuw project”. Maar zoals het hoort bij nieuwe projecten, schreef de redactie: “DZJOEF wordt anders”.

Plus ça change

Anders? Frans 19de-eeuws kritikus en journalist Jean-Baptiste Alphonse Karr dacht daar anders over. Haast niemand kent zijn werk, behalve dan die ene boutade. “Plus ça change, plus c’est la même chose”: hoe meer de dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. Snuisterend door de commentaren van TiensTiens ontwaar ik een soortgelijke rode draad als die van DZJOEF.

Die rode draad valt samen te vatten als journalistiek uit verontwaardiging. De context van ingrijpende stadsvernieuwing blijft dezelfde, dus heeft DZJOEF ook de intentie een kritisch stadsmagazine te blijven. Hoewel de DZJOEF-redactie verschilt van de vorige, hoewel we onze beginselverklaring wat hebben gewijzigd, zijn we TiensTiens daarom heel veel verschuldigd.

Doorheen 2013 en 2014 heeft de DZJOEF-redactie getracht elk trimester een dergelijk magazine op papier uit te brengen. We danken daarvoor onze partners en sponsors, waarvan een aantal ooit nog TiensTiens had gesteund. Diegenen die bijdragen ingezonden hebben, onder wie opnieuw een aantal ooit aan TiensTiens had bijgedragen, danken we ook.

Voor en door de stadse mens

In 2014 waren de budgetten opgedroogd. Papier was plots niet meer ‘in’ en de redactie besloot om eindelijk werk te maken van een digitale versie. We zullen nog op papier verschijnen – bij gelegenheid. Maar dit is het dan, een webmagazine, het resultaat van een zomer lang geijsbeer in huis en gezwalp op de Gentse Feesten: het webmagazine DZJOEF.

We hebben alle artikelen uit ons papieren magazine geuploaded, en we vullen ze geleidelijk aan met enkele stevige stukken uit TiensTiens – we willen TiensTiens namelijk niet vergeten. Publiceren doen we voortaan niet trimesteriëel maar wekelijks en de redactie komt tien maal per jaar bijeen. Want hoe simpel het web ook lijkt, het vergt wel wat werk om dat te onderhouden willen we meer zijn dan een papieren tijger.

De website spitst zich toe op de thema’s beleid, leven, stedelijkheid, cultuur, milieu, wonen en mobiliteit. We zijn niet van zin een nieuwssite pur sang te zijn, noch een blog die Gent in al haar schoonheid wil belichten. We wensen maatschappelijk-relevante kennis over te brengen die het sociale weefsel en het democratisch debat in Gent kan versterken.

We hopen dat u er iets aan heeft, maar stiekem hopen we vooral dat de stadse mens in u zich ook bereid voelt bij te dragen.

De redactie

Deel dit artikel

Over de auteur

Dzjoef.be is de opvolger van de kritische stadskrant TiensTiens. De vijfkoppige hoofdredactie onderhoudt het webmagazine en laat zich ondersteunen door vrijwilligers die nu en dan hun inzichten publiceren. Bijdragen? Neem contact op: stadskrantdzjoef@gmail.com.