meeschrijven met dzjoef

OVER DZJOEF

Wij, de mensen van RADAR, geloven in de waarde van een open samenleving. We achten verscheidenheid waardevol maar stellen tendensen vast die de maatschappij in een andere richting sturen. Tegen die tendensen van geslotenheid willen we actief ingaan. We weigeren een passieve rol aan te nemen.

Daarom engageren we ons om op regelmatige basis artikels te publiceren. De kern van dit online magazine is het fenomeen stedelijkheid omdat we menen dat de stad de motor van de maatschappij is.

Gent is de stad. RADAR is onze groep. DZJOEF is onze stadskrant. DZJOEF  wil een netwerk vormen voor de sociale bewegingen en bruggen slaan naar de bewoners. Daarom willen we per nummer op zoek gaan naar verhalen, getuigenissen en ‘goede praktijken’ die andere stadsbewoners kunnen inspireren. Zo versterken en dynamiseren we het sociale weefsel. Dat is onze bijdrage aan een nieuwe vorm van stedelijke democratie.

DZJOEF brengt berichtgeving over lichtpunten en donkere gaten in de stad en dat altijd vanuit een betrokken invalshoek. We willen de buik van de stad laten horen omdat we geloven in de kracht ervan. DZJOEF wil daarbij een eigen journalistiek pad bewandelen. We denken dat de tijd hiertoe rijp is. We weigeren de voorgekauwde formats van de grote mediabedrijven te slikken of als zaligmakend te erkennen. We weigeren ons daarover te beklagen. We willen een alternatief zijn, de andere stem, het tegengewicht.

DZJOEF is een platform waar ideeën en initiatieven vanuit een geëngageerde invalshoek aan bod kunnen komen. Elke bijdrage, in de ruimste betekenis van het woord, is welkom. De redactieraad verbindt zich ertoe naar eer en geweten te oordelen of de bijdrage waardevol is voor het project. Onze wereldverbeterende energie zal de stad in een ander licht stellen.

DZJOEF is de doorstart van de stadskrant TiensTiens.