meeschrijven met dzjoef

“Tijd voor meer menselijkheid in de geestelijke gezondheidszorg”

0

Poco Loco is een ontmoetingscentrum voor mensen die door psychische problemen moeilijk aansluiting vinden bij het “reguliere” maatschappelijke aanbod. Een aanloophuis waar kleine succesjes worden geboekt, maar die de overheden al te snel over het hoofd zien zegt coördinator Wim Haeck.

Door Koen De Stoop en Sabine Dick

Wat is Poco Loco precies?

Wim Haeck: “Poco Loco is al dertien jaar een ontmoetingshuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dat opgericht is vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Er was toen net een buddywerking opgestart waarbij mensen die te kwetsbaar zijn om zelf de maatschappij in te trekken of dingen te ondernemen, dat samen met een buddy konden doen. Maar dat project was zodanig succesvol dat de vraag al snel het aanbod overtrof. Daarom ging de denktank die dat buddyproject opgestart had rond de tafel zitten met andere mensen uit de geestelijke gezondheidszorg om iets te vinden voor die mensen die op de wachtlijst stonden. Daar is afgesproken een ontmoetingshuis op te richten, en dat is dus Poco Loco geworden.”

“Het project werd mogelijk doordat verschillende ziekenhuizen en organisaties voor beschut wonen mensen en middelen samengebracht hebben. Zij hebben toen ook een onderkomen gezocht, en de eerste twaalf jaar hebben we een pand in het begijnhof in de Lange Violettestraat betrokken. Maar het werd daar te bouwvallig, en het was voor ons ook niet mogelijk om daar iets te kopen en renovatie was ook te duur. Dus moesten we verhuizen, en zo zijn we hier in de Brugsesteenweg terechtgekomen. Nu zitten we hier ongeveer een jaar..”

“Iedereen die hier tewerkgesteld is, werkt daarnaast ook nog in een andere setting binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat brengt met zich mee dat iedereen ook mensen vanuit die andere setting meebrengt naar hier. Zelf werk ik ook nog in de campus Sleidinge van het psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge. Mensen die mij kennen van het ziekenhuis horen zo wat dat hier is, en dat is dikwijls al een eerste stap om hier te geraken.”

“Mensen die in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen, verblijven daar voor een aantal maanden in een setting waar ze in een groep terechtkomen, en waar er heel veel voor hen gedaan wordt. Op het moment dat die mensen naar huis gaan, komen ze in negentig procent van de gevallen terug geïsoleerd in een studio terecht waar hun problemen al snel opnieuw de kop opsteken. Ze moeten terug sociale contacten leggen, ze moeten opnieuw een dagbesteding vinden enzovoort. Maar de meeste mensen hebben ook een sociale problematiek waardoor ze moeite hebben om met andere mensen om te gaan, en zich eigenlijk niet veilig voelen om onder de mensen te komen.

“Vandaar is dat ontmoetingshuis voor veel mensen een beetje een tussenstap of een veilige plek. Ze weten dat ze hier altijd terecht kunnen. We zijn vooral open ‘s avonds en in het weekend. En dat komt omdat het de bezoekers zijn die zelf bij de opstart mee bepaald hebben hoe het eruit moest zien. Het hele project is cliënt-gestuurd. Dat houdt in dat diegenen die hier komen, mee bepalen welke richting het hier uit gaat.”

Aanloophuizen zijn volgens jullie een methodiek die al lang bestaat?

“Wij hebben ons voor een stuk gebaseerd op de Amerikaanse Fountain Houses. Die zijn ontstaan in de jaren zeventig, op het moment dat er een drastische hervorming doorgevoerd werd in de geestelijke gezondheidszorg, en een aantal ziekenhuizen gesloten werden. Een aantal patiënten dat daardoor op straat kwamen te staan, hebben toen samen een huis opgericht met een fontein in het midden – vandaar de naam Fountain House – en dat is een hele werking geworden waarin het cliënt-gestuurde centraal staat.”

“Dat wil zeggen dat de bezoekers zelf het heft in handen nemen. Daar hebben we heel veel van overgenomen. Fountain Houses bestaan ondertussen ook in Europa. Vooral in Scandinavië, maar ook in Amsterdam is er één. Om een Fountain House te worden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij hebben die standards die zij hanteren bestudeerd, en heel veel van hun principes passen wij hier ook toe.

“Maar we hebben uiteindelijk toch besloten om geen Fountain House te worden. Want in Amsterdam bijvoorbeeld moet je een intakegesprek doen vooraleer je toegelaten wordt, want je moet kunnen bewijzen dat je psychiatrisch patiënt bent om te kunnen participeren. Terwijl wij die drempel juist willen weghalen.”

“Wij doen geen enkel intakegesprek. Wij stellen ons op als een ontmoetingsplek waar ook mensen uit de buurt welkom zijn. We vinden dat belangrijk en we merken dat als we lezingen geven of met de filmavond dat het wel lukt om mensen van de buurt hier te krijgen. We hadden een zeer mooie buurtwerking in het begijnhof. Maar doordat we nu aan de andere kant van Gent zitten moeten we dat voor een stuk heropstarten.”

Wat bieden jullie de bezoekers aan?

“We hebben verschillende ateliers zoals een schilderatelier, een schrijfatelier een muziekatelier enz. En alles gebeurt altijd samen met de bezoekers. Om alles in goede banen te leiden hebben we een aantal werkgroepen die zich uitgebreider bezighouden met verschillende aspecten van de werking. Ze verenigen een aantal mensen die zich voor een specifieke taak willen engageren.”

“Uit de workshop creatief schrijven die elke derde woensdag van de maand doorgaat is er een jaarlijkse poëzieavond gegroeid. Tony Van den Broecke begeleidt de workshop en is de curator van de poëzieavond. Binnenkort zitten we aan de veertiende editie. Mensen van ons ontmoetingshuis maken gedichten, die daar een podium krijgen samen met professionele dichters. Volgend jaar (zaterdag 23/04/2016) doet David Troch mee, hij is de stadsdichter van Gent.

“Met ons muziekproject zitten we nu in artiest zoekt feestneus waardoor wij op een heel aantal buurtfeesten gaan spelen en zo ook bekendheid verwerven. In de muziekgroep spelen een aantal gasten mee. Mensen waarmee het vandaag goed gaat en morgen minder kan gaan. Daardoor weten we als we een optreden plannen nooit op voorhand of iedereen er wel zal zijn.”

“Maar we zorgen altijd wel dat we een kern hebben van muzikanten die wel zeker zijn. Als we dan ergens gaan spelen, brengen we altijd veel muzikanten mee. We hebben verschillende combinaties en verschillende bezettingen waardoor we heel lang spelen. Want iedereen wil zijn ding doen, en op een uur kunnen we niet iedereen aan bod laten komen. Bij andere activiteiten op onze kalender gaan – afhankelijk van de samenstelling van de groep – zelfs geen begeleiders mee. Sommige mensen vragen toch wat meer begeleiding en dan gaat er iemand mee.”

“Daarnaast zijn er nog veel mensen die naar hier komen en hier samen muziek spelen maar die niet de intentie hebben om op een podium te gaan staan. Of mensen die op gitaarles komen. Er zijn mensen die hier als bezoeker toegekomen zijn die ondertussen ook gitaarles geven.”

“Daarnaast zetten we sterk in op cultuurparticipatie waarbij we in groep deelnemen aan culturele activiteiten. Maar andere mensen zijn heel autonoom, die trekken dan samen naar theater of maken gebruik van de Uitpas om met korting aan activiteiten mee te doen. Op dat vlak worden we wel verwend door stad Gent. Soms zijn er nog extra activiteiten die ze ons aanbieden, zoals voorstellingen aan één Euro waar kansarme groepen in groep kunnen aan deelnemen.”

“Vroeger was alles zo maar nu met de Uitpas is dat budget verdeeld. En voor ons is dat moeilijker want als we willen gebruikmaken van de Uitpas moet iedereen zijn pas meehebben en zich individueel gaan aanmelden. Voor ons is de drempel daarmee verhoogd. Maar we zijn blij dat er zo weer wat activiteiten in groep zijn. Die hebben altijd meer succes.”

Een specifiek onderdeel van jullie werking is de werkgroep ervaringsdelen. Wat doet die precies?

“Ongeveer vijf jaar geleden wilden we gaan fitnessen maar omdat dat nogal duur is zijn we gaan onderhandelen met een fitnesszaal om in de daluren goedkoper te kunnen gaan. En we kwamen bijna tot een compromis. Totdat in dat gesprek het woordje psychiatrie viel. Toen heeft die uitbater gezegd sorry, maar ik heb al miserie genoeg dus ik wil dat niet. Tot ontzetting en verbolgenheid van de mensen die daar mee bezig waren. Toen hebben er een paar mensen gezegd laat ons een keer nadenken over een manier om het beeld dat die persoon heeft van ons te vermenselijken.”

“Deze gebeurtenis ligt dus aan de basis van de werkgroep ervaringsdelen. Die groep kwam om de veertien dagen samen om na te denken over hoe ze de beeldvorming zouden kunnen beïnvloeden. Nadat ze dat grondig bekeken hadden hebben ze besloten iets te doen met hun levensverhaal. Want als we vertellen hoe dat bij ons is ontstaan, wat onze problemen zijn, zullen mensen misschien anders reageren. Maar om zomaar direct heel je levensverhaal te vertellen, dat is niet zo simpel. Het is goed om dat een beetje te kaderen. Jochen Van den Steen heeft heel dat project samen met de leden van de werkgroep helpen vormgeven.”

“Zo zijn ze met deze groep overal gaan rondkijken. Onder meer bij de sleutel omdat ze daar al een hele werking hadden van mensen die in scholen gingen spreken. En ze hebben dat eigenlijk overgenomen en zo zijn ze beginnen werken rond het eigen levensverhaal. Dat was een groep van een man of tien die regelmatig samen kwam en tegen elkaar een stuk hun leven vertelde. De passages die nog te moeilijk waren om over te spreken werden geparkeerd. Dingen waarvan iemand zei OK dat kan ik wel delen met een grote groep werden neergeschreven.”

“Zo is die groep overal beginnen spreken. Eerst kwamen mensen naar hier om lezingen bij te wonen maar vervolgens werden ze ook gevraagd om in scholen te gaan spreken, op studiedagen te gaan zitten. Er werd hen advies gevraagd bij het opstellen van een folder. Ongeveer op hetzelfde moment zijn er verschillende groepen gestart die rond dezelfde problematiek aan het werk waren en die groepen zijn zich beginnen verenigen en zo is er een platform gegroeid voor ervaringsdeskundigheid. Op die manier heeft het aanloophuis dus een impact gekregen die eigenlijk over heel Vlaanderen voelbaar is.”

“De werkgroep onderzoekt ook een hele hoop methodieken waarmee mensen zelf hun herstel in eigen hand kunnen nemen. Je hebt bijvoorbeeld het WARP of “welness action recovery plan”. Dat is een methodiek waarbij opnieuw een groep mensen samenkomt om na te denken over de indicaties dat iemand zich niet goed voelt en waardoor ze zich beter gaan voelen. Zo wordt er een heel persoonlijk plan opgemaakt waarbij mensen aangeven wanneer ze het uit handen geven, dat wil zeggen wanneer een hulpverlener het mag overnemen.”

“Wat zijn de indicaties daarvoor, en wat zijn de indicaties om het zelf weer over te nemen? Wanneer ben ik daar klaar voor? Hoe weet ik dat van mijzelf en hoe kan ik dat communiceren naar de hulpverlening? Dat is een heel sterke tool om uw herstel zelf in handen te nemen en dirigent te zijn van uw eigen parcours. Wat niet altijd zo is in de geestelijke gezondheidszorg want heel vaak is de behandeling al uitgeschreven op voorhand en moet jij dat voorgeschreven parcours volgen. ’t Is een heel andere manier van denken en een heel anderen manier van zijn.”

“Eigenlijk merk je dat de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige in een bepaald team een hele verandering teweegbrengt in dat team. Omdat ze leren ook te rekening te houden met en leren te kijken vanuit het standpunt van de patiënt. En die werkgroep heeft daar een sterke impuls aan gegeven. In Gent zijn er sinds de verandering en de omvorming in de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld een aantal mobiele teams opgericht en vanuit die werkgroep zijn er verschillende ervaringsdeskundigen die gaan participeren aan een team.”

"We spelen lang. Want iedereen wil zijn ding doen, en op een uur kunnen we niet iedereen aan bod laten komen."

“We spelen lang. Want iedereen wil zijn ding doen, en op een uur kunnen we niet iedereen aan bod laten komen.”

Zijn dat beroepskrachten zoals de ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting?

“De ervaringsdeskundigen in de armoede staan al een stap verder, en die hebben ons ook enorm ondersteund in de opbouw. Sinds kort is er nu ook een opleiding ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. De werkgroep ligt mee aan de basis daarvan Jochen is daar nu parttime tewerkgesteld samen met Eef, een ervaringsdeskundige die ook parttime tewerkgesteld is. En dat is een van de eerste betaalde ervaringsdeskundigen in de Gentse regio.”

“Je ziet nu waar de frustratie over de fitness van vijf jaar geleden toe geleid heeft. Dat is een enorme ontwikkeling. De groep die nog tweewekelijks samen komt kan hier bijna niet meer binnen. En de mensen komen van ver, niet uit het Gentse alleen. Omdat er heel veel mensen vinden dat er een heel verkeerd beeld wordt opgehangen over mensen met psychische kwetsbaarheid.”

“Psychische problemen zijn iets heel menselijks. Als die mensen hun levensverhaal brengen dan beroert dat mensen enorm omdat het zo herkenbaar is. Maar mensen die om die reden in opname gaan blijven een zwaar stigma dragen. Mensen verliezen vaak hun job omdat ze in de psychiatrie gezeten hebben; dat is soms heel schrijnend. Dat is bijna even absurd als je je been zou breken en daar twee jaar later nog altijd op aangesproken wordt: maar jij bent diegene met dat gebroken been.”

“Dat maakt het er niet makkelijker op. Vaak heeft psychische kwetsbaarheid ook te maken met de moeilijkheid om in een sociale context te functioneren. Als je daarbovenop nog eens een stigma opgeplakt krijgt maakt dat de dingen nog extra moeilijk.”

“Ik werk al eenentwintig jaar in de hulpverlening maar de manier waarop die mensen spreken, hoe zij mensen kunnen beroeren dat kan ik niet. Dat is zo authentiek, zo menselijk en dat is op zo’n manier gebracht dat ik daar nog altijd ondersteboven van ben. Ik ben onlangs gaan luisteren naar Brenda Froyen. Dat is iemand die hier workshops begeleidt en die een boek geschreven heeft over haar ervaringen met de psychiatrie. Zij heeft drie keer een psychose gehad en is drie keer opgenomen, en daar heeft ze iedere keer heel slechte ervaringen gehad. Ze werd misbegrepen, en in haar ziek zijn werd ze op een gans andere manier benaderd dan dat ze verwacht had. Waardoor ze er eigenlijk nog zwaarder uitgekomen is.”

“Dat is enorm confronterend maar ook leerzaam. Ik werk ook nog in een ziekenhuis. Ik weet wat het is om daar toe te komen, al uw menselijkheid wordt opzij geschoven. Je valt volledig samen met je ziek zijn, en er is geen enkele ruimte meer om uzelf te kunnen zijn. Jij bent de patiënt, en je komt in een setting terecht waar alles vastligt.”

“Dat is ook heel sterk gestuurd door wat de overheid verwacht van een ziekenhuis. Want die zetten psychische ziekten echt op de lijn van een gebroken been. Je moet op voorhand kunnen zeggen als er iemand met dat symptoom binnen komt gaan we dat zo behandelen en het gaat zoveel kosten en op zoveel tijd gaat dat gefikst zijn . Alsof het bij iedereen hetzelfde is. Bij een gebroken been akkoord; we weten dat dat ongeveer zes weken duurt en dat dat bij ongeveer iedereen gelijk is.”

“Maar als het bijvoorbeeld gaat over iemand die mishandeld geweest is in zijn jeugd, die probeert vooruit te komen maar door omstandigheden alles weer naar boven voelt komen en die daar zodanig mee bezig is dat ze niet meer functioneren… Hoe kun je nu op voorhand zeggen hoe lang dat gaat duren? Dat heeft zijn tijd nodig en bij de één duurt dat al wat langer dan bij de andere. Er is daar niet echt een tool voor om dat te meten, maar dat wordt wel verwacht. Als het over geld gaat moet het allemaal “evidence based” en aantoonbaar zijn. Dit zou de inzet van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg moeten zijn: dat er terug meer ruimte komt om de dingen wat menselijker te bekijken.”

Veel mensen lijken bang te zijn dat de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en de “vermaatschappelijking” zal neerkomen op een besparingsoperatie. Wat denken jullie daarvan?

“Er is bij heel veel mensen een sterke wil om te hervormen, dat geloof ik wel. Maar vanuit de overheid… De overheid heeft geld tekort; dat is voor iedereen voelbaar, in cultuur, in welzijn… overal. Los daarvan denk ik dat het tijd wordt voor wat meer menselijkheid in de geestelijke gezondheidszorg. Gelukkig zijn er heel veel mensen aan het werk die op dit spoor zitten maar het is niet gemakkelijk. Dat is een zeer moeilijke oefening… Als ik Brenda hoor spreken en haar kritiek beluister dan is die terecht.”

“En soms ligt het in kleine dingen. Zij vertelde een anekdote die mij is bijgebleven. Ze lag op de gesloten dienst, en er komt iemand binnen en die doet zijn werk. Maar iemand anders, een sociale verpleegkundige die klopt eerst. En die wacht tot ze antwoord krijgt voor ze binnengaat. Dat is een klein detail maar wel één waaruit toch menselijkheid blijkt, het getuigt van respect.”

“Als je luistert naar de bezoekers dan hebben ze niet altijd veel nodig. Dat gaat over kleine dingen en dat zijn de dingen die iedereen nodig heeft: Je welkom voelen, iets betekenen voor iemand anders, je verhaal kunnen doen, iets kunnen doen voor iemand anders. Maar je moet er wel tijd en ruimte voor krijgen. Heel veel maatschappelijke systemen zorgen ervoor dat die tijd een ruimte er niet meer is. Je moet presteren, je moet je bewijzen, je moet verdienen, het moet rap gaan. En dat is overal zo.

“De mensen die hier komen mogen zeggen wat ze willen en wij gaan ze ondersteunen in hun idee. We zijn niet diegenen die gaan zeggen hoe de dingen georganiseerd moeten worden. Soms hoor ik van organisaties die ook cliënt-gestuurd willen werken, dat dit wordt beslist vanuit een beleid zonder er bezoekers of cliënten bij te betrekken. Tja, denk ik dan, ze lijken het toch niet zo goed begrepen te hebben.”

“Ons sterk punt is het feit dat iedereen die hier werkt van een andere instelling komt en dat we daardoor geen grote baas boven ons hebben. Zodat we zelf kunnen luisteren wat er bij de bezoekers leeft en we op basis daarvan de werking kunnen laten groeien en niet op basis van een beleidsplanning van een baas. “

Wat vind je van de toenemende kritiek op die louter medische benadering in de psychiatrie?

“Ik denk dat je dat genuanceerd moet bekijken. Je hebt veel verschillende psychiatrische instellingen in Gent met de grootste concentratie ziekenhuizen van heel Europa. Er zijn ook nergens zoveel ziekenhuisbedden beschikbaar. Dat is historisch zo gegroeid. En elk ziekenhuis heeft zijn eigen insteek, zijn eigen aanpak. Zelfs elke afdeling binnen de verschillende instellingen heeft een eigen manier van werken.”

“Het hangt ook af hoe mensen in elkaar zitten. Er zijn er die eerder baat hebben bij iets gestructureerd en anderen die inspraak willen en dingen zelf willen bepalen. Louter met pillen werken gebeurt niet. Wel zijn er mensen die vaak op eigen vraag en in overleg met de dokter medicatie vragen, ter ondersteuning.”

“Ik geloof sterk in de afdeling waar ik werk. Ze heeft voor een stuk een psychoanalytische inslag. Zelf heb ik een opleiding tekenen en schilderen gevolgd in Sint-Lucas en vervolgens heb ik mijn burgerdienst gedaan in het ziekenhuis. Ik had al snel een verwantschap met die over psychoanalytische aanpak omdat die dicht staat bij creativiteit. In de psychoanalyse zegt men niet op voorhand ‘wij weten de oplossing’ maar we gaan gewoon van nul starten en het samen uitzoeken. Als mensen zelf de tijd krijgen om een oplossing te zoeken, dat ligt mij enorm nauw aan het hart. Omdat dit die menselijkheid impliceert en het individu respecteert. Je kunt dit heel eenvoudig uitleggen.”

“Als iemand die heel zijn leven gedomineerd is geweest een afdeling binnenkomt, dan gaan wij niet zeggen ‘komt op dat uur op die afdeling’. Dan zeggen we: ‘kies maar het moment dat voor je het beste past. Kom je liever in de voormiddag of de namiddag?’ Dat maakt al een zeer groot verschil omdat je zo de positie niet inneemt van diegene die dominant is. Maar als iemand zegt: ‘ik loop al weken rond en kan geen beslissing nemen, ik kan niks voor mezelf beslissen’, dan gaan we niet zeggen ‘wanneer kom je het liefste, ‘s morgens of ‘s middags?’ Het is afhankelijk van wie je voor je hebt.”

“Er is ruimte voor individualiteit. Wij weten het niet zelf, maar we gaan het samen uitzoeken. Dat vind ik een zeer schoon uitgangspunt. Helaas zijn er ook veel mensen die van straat geplukt worden omdat ze een gevaar zijn voor de maatschappij of voor zichzelf. Ook hier heeft Gent de hoogste cijfers van gedwongen opnames. Dan wordt het zeer moeilijk om op die manier te werken.”

“Maar hoe wij werken op onze afdeling past niet zo goed in het algemeen plaatje. Ze wordt geviseerd omdat wij geen antwoord kunnen geven op wat de overheid vraagt. Je moet op voorhand kunnen zeggen hoe je programma werkt, wat het precies inhoudt, hoelang het gaat duren, en hoeveel het gaat kosten. Maar zo werken wij daar dus niet.”

Heeft dat gevolgen voor subsidie?

“Jawel. Ik vind het spijtig dat iemand bijvoorbeeld op straat belandt na een programma van zes weken, en vervolgens terecht komt in een andere instelling. Dat parcours wordt bij ons niet gevolgd. We scoren in dat opzicht heel slecht. Wij hebben mensen die met ons een band opbouwen, en na een half jaar – als ze zich niet meer goed voelen – terug gaan naar de plaats waarin ze vertrouwen hebben.”

“Maar het feit dat ze terug gaan, kunnen we niet als een succes benoemen. In de huidige beleidslogica is dat een mislukking. Maar in onze beleving is dat wel een succes omdat we die persoon kunnen depanneren op dat moment. En bij mensen die we op die manier gedurende langere tijd zien, zien we dat ze het ziekenhuis voor langere periodes niet meer nodig hebben. Op langere termijn is dat dus wel succesvol. Maar dat telt dus niet.”

Dat geldt allemaal niet voor het aanloophuis?

“Gelukkig niet nee. We vertrekken hier niet van het idee wat er niet gaat en wat er niet marcheert. Hier vertrekken we van waar mensen zin in hebben, wat ze graag doen en wat ze goed kunnen. En dat is een immens verschil. Er zijn mensen die problemen hebben maar daarnaast hebben ze ook hun kwaliteiten. Mensen die niet meer passen in het gewoon systeem omdat ze het twee dagen in de maand moeilijk hebben, kunnen hier tonen wat ze in hun mars hebben.”

“De bergen werk die deze mensen hier vrijwillig verzetten, dat is immens. En dat zijn dan mensen die zogezegd niet functioneren in de maatschappij. Als je ooit iemand van die werkgroep hoort spreken, dat vertelt veel meer dan ik hier kan zeggen. Dat zijn sterke verhalen, en die vertellen veel meer over wat hen er door geholpen heeft. Dat zijn heel kleine dingen. De menselijke dingen. En dan weer vertrouwen krijgen in wie ze zijn. “

www.aanloophuispocoloco.be

www.ervaringsdelen.be

Deel dit artikel

Over de auteur

Koen is hoofdredacteur bij DZJOEF